Bestyrelsen


Formand:
Knud Rasmussen, tlf. 22 67 69 04, rasmussen.genner(at)outlook.com
Næstformand:
Knud Sibbesen, tlf. 30278891, k.sibbesen(at)mail.dk
Sekretær:
Jette Jensen, tlf. 74 62 22 44/ 20 84 83 44, jenmuld(at)webspeed.dk
Kasserer:
Erik Niebuhr, tlf. 20 48 80 60 niebuhr(at)webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem:
Lise Houman, tlf. 22 55 62 06,lho(at)dlg.dk
Bjarne Pedersen, tlf. 40 34 36 80, rlpbp(at)hotmail.com
Tove Johnsen, tlf. 25 79 46 14, tojosjant(at)yahoo.dk
Suppleant:  Ingrid Rasch, tlf. 40312631, rascherne(at)letterbox.dk

Revisor: Ejler Schütt
Revisor: Orla Jensen
Revisorsuppleant: Leif Hansen

Af hensyn til spam er mailadresserne ikke klikbare