Kontakt


Formand:
 Knud Rasmussen, tlf. 22 67 69 04, rasmussen.genner@outlook.com
Sekretær: Jette Jensen, tlf. 74 62 22 44/20 84 83 44, jenmuld(at)webspeed.dk
Kasserer: Erik Niebuhr, tlf. 20 48 80 60 niebuhr(at)webspeed.dk
Bestyrelsesmedlem:
Ingrid Rasch, tlf. 40 31 26 31, rascherne(at)letterbox.dk
Bjarne Pedersen, tlf. 40 34 36 80, rlpbp@hotmail.com
Benthe Madsen, tlf. 20 13 36 83, bema@kabelmail.dk
Knud Sibbesen, tlf. 27 23 88 83, k.sibbesen@mail.dk
Suppleant: Lise Houman tlf. 22 55 62 06 lisehoumann@outlook.dk

Webmaster: Finn Hove, finn.hove(at)live.dk

Af hensyn til spam er mailadresserne ikke klikbare