Bestyrelsen


Formand: Knud Rasmussen, tlf. 22 67 69 04, rasmussen.genner(at)outlook.com
Næstformand: Knud Sibbesen, tlf. 27 23 88 83, k.sibbesen(at)mail.dk
Sekretær: Jette Jensen, tlf. 74 62 22 44/ 20 84 83 44, jenmuld(at)webspeed.dk
Kasserer: Erik Niebuhr, tlf. 20 48 80 60 niebuhr(at)webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem:
Ingrid Rasch, tlf. 40 31 26 31, rascherne(at)letterbox.dk
Bjarne Pedersen, tlf. 40 34 36 80, rlpbp(at)hotmail.com
Benthe Madsen, tlf. 20 13 36 83, bema(at)kabelmail.dk
Suppleant: Lise Houman tlf. 22 55 62 06 lisehoumann(at)outlook.dk
Revisor: Ejler Schütt
Revisor: Orla Jensen
Revisorsuppleant: Leif Hansen

Af hensyn til spam er mailadresserne ikke klikbare